Live Settings

Theme Color

Box Layout

Favourite Color
Main Color
Reset
Zusammenfassung
positive

94.3%

(50 Bewertungen)

Durchschnittliche Bewertung: 4.75/5

neutral

3.8%

(2 Bewertungen)

Anzahl der Bewertungen: 53

negative

1.9%

(1 Bewertungen)

shop
rating 3 5 0.5
Kolla kvaliteten bättre är en rekommendation
www.logobollar.net, www.mylogoballs.com
lång lev tid
rating 3 5 0.5
skulle komma 13:e september, fick bollarna 7:e oktober.
www.logobollar.net, www.mylogoballs.com